קבלהבספר שלפנינו עונה הרב יהודא לאון אשכנזי (מניטו) על שתי שאלות מפתח מרכזיות של הקבלה באמצעות תמונת עולם ששורשיה טמונים בחביוני השתלשלות אינסוף עולמות רוחניים שהעולם הגשמי אותו אנחנו מכירים באמצעות חושינו הוא רק קצה הקרחון שלה