שבת מברכים

חודש שבטבחודש שבט ייערכו מספר אירועים

כולכם מוזמנים

שיעור על תורת התולדות

ד שבט התש"פ, 30.1.2020

בשעה 20:15שבת מברכים

חודש שבטכח טבת התש"פ, 25.1.2020

בית בגנו, רח גוטליב 6, בני ברק

שיעור שבת מברכים

לאחר התפילה


משה, אהרן ומרים - 3 פנים של המנהיגות הישראליתישראל ויוון

אירוע חנוכהיוון וישראל - הדלקת נר שני ושיעור שלי במתנ"ס קדימה

כולכם מוזמנים!!

ספרים לרכישה במקום