רומן היסטוריבילדותי סיפר לי אבי את סיפור אהבתם של אלברטו ואיזבלה בתקופת גירוש ספרד, סיפור שעבר במשפחתנו מאם לבת, עד שהשרשרת נקטעה כשנשות המשפחה נרצחו במשרפות באושוויץ... כדרכם של סיפורי ערש, חדר הסיפור למעמקי לבי ונשאר שם, גנוז, מצפה להתגלות